I KRAFT SEDAN 1/6 2016

Villkor för IVY & OAK GmbH

1 OMFATTNING OCH AVSÄNDARE
 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla beställningar som görs i onlinebutiken tillhörande IVY & OAK GmbH, Monbijouplatz 4, 10178 Berlin.
 2. Varorna som erbjuds i vår onlinebutik är endast tillgängliga att köpas för personer över 18 års ålder. Om du är yngre än 18 år gammal krävs godkännande från målsman.
 3. Vi tillhandahåller våra leveranser, tjänster och erbjudanden och ingår alla kontrakt uteslutande på grundval av dessa villkor. De allmänna villkoren gäller även för alla framtida kontrakt även om de inte uttryckligen godkänts igen. Vi gör nu redan invändningar mot tillämpningen av kundens allmänna villkor som strider mot våra allmänna villkor.
 4. Det enda avtalsspråket ska vara tyska.
 5. Du kan se och skriva ut den senaste versionen av de allmänna användarvillkoren på vår webbplats på https://www.ivy-oak.com/terms. Ingående av avtalet kommer att dokumenteras och lagras på vår plats. När kontraktet ingås kommer kontraktets text inte att lämnas in på vår plats och kommer därför inte att vara tillgänglig för dig.
2 INGÅENDE AV AVTAL
 1. Presentation av varor i vår onlinebutik ska inte utgöra ett bindande erbjudande av oss att ingå ett köpeavtal. Det här är snarare en icke-bindande begäran om att beställa varor från onlinebutiken.
 2. Genom att klicka på knappen "Köp nu" ingår du ett bindande köpeavtal.
 3. Vid mottagandet av erbjudandet att köpa får du ett automatiskt genererat e-postmeddelande där vi bekräftar mottagandet av din beställning (bekräftelse på mottagandet). Bekräftelsen av erbjudandet att köpa innebär inte att ditt köp godkänns. Ett avtal ingås inte genom att mottagandet bekräftas.
 4. Ett köpeavtal för varorna ska endast ingås när vi uttryckligen godkänner köpet eller, om du inte är konsument, när vi skickar varorna till dig utan ett uttryckligt förhandsgodkännande.
3 PRISER

Priserna på varusidorna inkluderar mervärdesskatt och andra priskomponenter och respektive fraktkostnader.

4 BETALNINGSVILLKOR, STANDARD
 1. Betalning kan göras genom: Faktura, kreditkort eller Paypal.
 2. Vid betalning med kreditkort kommer köpeskillingen att reserveras på ditt kreditkort vid beställningstillfället. Vi debiterar ditt kreditkortskonto när din beställning skickas.
 3. Klarna faktura
  I samarbete med Klarna erbjuder vi faktura och uppdelning av din betalning som betalningsalternativ. Observera att Klarna faktura och Klarna konto endast är tillgängliga för konsumenter och att betalning ska ske till Klarna. Betalningsperioden är 14 dagar beräknad från fakturadatum. Fakturan utfärdas den dag då varorna skickas och skickas antingen via e-post eller tillsammans med varorna. De fullständiga villkoren hittar du här.
 4. Vi arbetar tillsammans med RatePAY GmbH, Franklinkstraße 28-29, 10587 Berlin (hädanefter “RatePAY”) för att erbjuda dig bekväma betalningsmetoder. Om ett köpeavtal mellan dig och oss träder i kraft genom användning av en RatePAY-betalningsmetod, överför vi vårt betalningsanspråk till RatePAY. Vid uppdelad betalning med RatePAY överför vi vårt betalningsanspråk till RatePAY GmbH:s partnerbank. Om du väljer ett av RatePAY-betalningssätten som erbjuds här samtycker du till vidarebefordran av dina personuppgifter och beställningsuppgifter till RatePAY GmbH för att behandla din beställning och ditt avtal, för att verifiera din identitet och för att bedöma din kreditvärdighet. Alla detaljer finns i de extra allmänna villkoren och dataskyddsmeddelandet för betalningssätt för RatePAY, vilka ingår i dessa allmänna villkor och träder i kraft när du väljer att använda ett RatePAY-betalningssätt.
5 KVITTNING / RETENTIONSRÄTT
 1. Du har endast rätt till avräkning om ditt motkrav har blivit lagakraftvunnet eller inte bestridit av oss.
 2. Du får utöva en rätt till retention endast i den utsträckning ditt motkrav är baserat på samma avtalsförhållande.
6 LEVERANS, ÅTAGANDEFÖRBEHÅLL
 1. Om inte annat avtalats ska varorna levereras från vårt lager till den adress du har angivit.
 2. Varorna ska förbli vår egendom till dess att inköpspriset har betalats i sin helhet.
7 INFORMATION OM ÅNGERRÄTT

Om du är konsument, vilket innebär varje fysisk person som ingått en juridisk transaktion som inte huvudsakligen induceras av antingen kommersiella eller egenföretagaresyften, har du ångerrätt, med förbehåll för följande bestämmelser.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom fjorton dagar utan att ge någon anledning.

Ångerrättsperioden upphör att gälla fjorton kalenderdagar räknat från den dag då du förvärvar, eller en tredje part än transportören och som du anger förvärvar, fysiskt innehav av varorna.

För att utnyttja din ångerrätt måste du informera oss:

IVY & OAK GmbH,
Monbijouplatz 4,
10178 Berlin,
GERMANY

E-post: shop@ivy-oak.com

Fax: +49 (0) 30 220 564 249

om ditt beslut att ångra detta avtal med ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade ångerrättsformuläret, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla tidsfristen för ångerrätt behöver du skicka ditt meddelande om utövande av ångerrätten innan ångerrättsperioden har löpt ut.

Effekter av användning av ångerrätten

Om du ångrar avtalet återbetalar vi alla betalningar från dig, inklusive kostnader för leverans (med undantag för de extrakostnader som följer av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att ångra detta. Vi kommer att genomföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Under alla omständigheter kommer du inte att betala några avgifter till följd av sådan återbetalning.

Vi kan avvakta med återbetalning tills vi har fått varan i retur eller tills du har bevisat att du har skickat varan i retur, beroende på vilket av detta som sker först.

Du skall skicka varorna till IVY & OAK GmbH c/o moodja UG, Straße der Einheit 142-148, 14612 Falkensee utan otillbörlig dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar från den dag då du meddelar att du ångrar avtalet till oss. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varan innan perioden på 14 dagar har löpt ut.

Du måste anta kostnaden för att returnera varorna.

Du är endast ansvarig för minskat värde på varor som härrör från hantering annat än vad som krävs för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Exempel på ångerrättsformulär

Fyll i detta formulär om du vill ångra avtalet och returnera varorna till:

IVY & OAK GmbH,
Monbijouplatz 4,
10178 Berlin,
GERMANY

E-post: shop@ivy-oak.com
Fax: +49 (0) 30 220 564 249

– Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) ångrar mitt/vårt (*) köpeavtal av följande varor:

– Beställt den (*) / mottagit den (*)

– Namn på konument(er):

– Konsumentens/konsumenternas adress:

– Namnteckning(ar) från konsument(er) (endast om detta formulär skickas in som papperskopia)

Datum

(*) Radera vid behov.

Slut på ångerrättsvillkor

 1. Ångerrätten gäller inte för leverans av varor som tillverkas enligt egna specifikationer, som klart anpassas till dina personliga behov eller som är tydligt anpassade (t.ex. anpassad produktion) och för leverans av förseglade varor som inte är lämpliga för retur av hälsoskydds- eller hygienskydd om förseglingen har tagits bort efter leverans.
 2. Undvik skador och nedsmutsning. Vänligen returnera varorna till oss med originalförpackningen om möjligt, med alla tillbehör och med alla förpackningskomponenter. Vid behov, använd en skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har originalemballagen, använd lämplig förpackning för att ge tillräckligt skydd mot skador i transport för att undvika skadeståndskrav på grund av skador som följd av otillräcklig förpackning.
 3. Observera att de arrangemang som anges i ovanstående punkt 2 inte är en förutsättning för effektivt utövande av din ångerrätt.
 4. Vi står för kostnaderna för att returnera varorna.
8 FRIVILLIG ÅTERBETALNINGSGARANTI INOM 30 DAGAR AV MOTTAGANDE AV VAROR
 1. Utöver din ångerrätt kan du returnera alla varor som köpts på vår webbplats för återbetalning inom 30 dagar från mottagandet av din ursprungliga beställning (Returgaranti). Enligt denna återbetalningsgaranti kan du avbryta ditt köpeavtal efter utgången av ångerrättsfristen (§ 7) genom att returnera de inköpta varorna inom 30 dagar efter mottagandet av varorna till adressen nedan. Fristen är uppfylld om du skickar tillbaka varan innan 30 dagars har löpt ut. Var god returnera varorna till: IVY & OAK GmbH c / o moodja UG, Straße der Einheit 142-148, 14612 Falkensee, GERMANY.
 2. Du får endast säga upp avtalet enligt § 8 om du skickar tillbaka varan i originalförpackningen, om du endast testade produkten på ett sätt som kan jämföras med att testa den i en vanlig butik och produkten inte är skadad.
 3. Denna frivilliga returgaranti gäller inte för leveranser av varor som tillverkas enligt egna specifikationer, som klart anpassas till dina personliga behov eller som är tydligt anpassade (t.ex. anpassad produktion) och för leverans av förseglade varor som inte är lämpliga för retur av hälsoskydds- eller hygienskydd om förseglingen har tagits bort efter leverans.
 4. Om du vill returnera varan, använd returetiketten som skickats med dina varor. Om du behöver en ny returetikett, skicka ett mail till shop@ivy-oak.com.
 5. 7 avsn. 4 skall gälla.
 6. Denna frivilliga returgaranti påverkar inte dina juridiska rättigheter (särskilt din lagliga rätt till ångerrätt enligt 7 §). Under ångerrättsperioden gäller endast villkoren för din ångerrätt. Denna frivilliga returgaranti påverkar inte dina lagstadgade garantier enligt § 10.
9 TRANSPORTSKADOR
 1. Vi bär risken för transport tills varorna har levererats till dig. Om varor som uppenbarligen skadats i transport levereras, vänligen meddela sådana defekter till leveransombudet och kontakta oss så snart som möjligt.
 2. Underlåtenhet att meddela leveransombudet eller att kontakta oss har inga konsekvenser när det gäller dina lagliga rättigheter. Du godkänner dock att tillhandahålla rimligt stöd för att hjälpa oss att hävda våra egna fordringar mot transportören eller transportförsäkringen.
10 GARANTI
 1. Om inte annat uttryckligen överenskommits regleras dina garantianspråk enligt de lagstadgade bestämmelserna om försäljning av varor och andra tillämpliga lagar.
 2. Om du inte är konsument ska lagstadgade bestämmelser tillämpas med följande ändringar:

– Endast våra egna indikationer och tillverkarens produktbeskrivning ska avgöra varans överenskomna egenskaper. Officiella uttalanden, beröm eller reklam för tillverkaren utgör inte några avtalsbeteckningar för varornas egenskaper och funktion.
– Du måste omedelbart inspektera varorna och med vederbörlig noggrannhet för avvikelser med avseende på kvalitet och kvantitet, och vid en defekt som märks vid normal visuell inspektion skall du meddela oss inom 7 dagar efter mottagandet av varan eller, om det är fråga om en latent defekt, inom 7 dagar efter det att den latenta defekten har blivit uppenbar. För att möta tidsfristen är det tillräckligt att skicka ditt meddelande innan tidsfristens löper ut. Garantianspråk kan inte göras om skyldigheten att granska och meddela fel inte uppfyllts.
– I händelse av eventuella fel som anmälts till oss inom den tidsplan som anges ovan, ska vi efter eget val tillhandahålla korrigerande åtgärder genom efterföljande förbättringar eller ersättningsleverans. I alla händelser av efterföljande förbättringar ska vi inte behöva bära några ökade utgifter för att varorna har förts till någon annan plats än platsen för uppfyllande, såvida inte sådan omlokalisering överensstämmer med användningen av varorna i enlighet med deras avsedda användning.
– Skulle efterföljande förbättringar misslyckas två gånger, kan du efter eget val kräva minskning eller upphävande av avtalet.
– Garantiperioden ska vara ett år efter leveransen av varorna.

11 ANSVAR

 1. Obegränsat ansvar: Vi ska vara ansvariga för avsiktlig skada och grov oaktsamhet. Vid vanlig försummelse är vi skyldiga enligt bestämmelserna i den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz) och för skada på människors liv, kropp eller hälsa.
 2. Ansvarsbegränsning: Bortsett från det kommer vi att vara ansvariga för vanlig försummelse endast i händelse av åsidosättande av en väsentlig avtalsförpliktelse vilket möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet i första hand och åsidosettande av något avtalspartnern normalt kan förlita sig på (materiell avtalsförpliktelse). Denna ansvarsbegränsning ska också gälla till förmån för våra ställföreträdande agenter.
 1. Om något av bestämmelserna i dessa allmänna villkor är eller blir ogiltigt, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna.
 2. Dessa villkor skall vara föremål för lagen i säljarens hemstat, med undantag av FN:s konvention om Internationella köplagen (CISG). Detta val av jurisdiktion gäller inte eller gäller endast i begränsad utsträckning om användaren är en fysisk person och sluter detta avtal för ett syfte som kan anses vara utanför hans/hennes yrke (konsument) och där ett sådant åtagande från användaren har för avsikt att beröva användaren av konsumentskyddslagstiftningen i sitt hemland, vilket är obligatoriskt enligt lagen i bosättningslandet. I det här fallet kompletteras ovannämnda val av lagstiftning med respektive konsumentskyddslagstiftning i användarens bosättningsland eller enligt lagen i den stat där användaren har sin hemvist, där ett val av jurisdiktion inte är tillåtet. I det här fallet avgör lagen i det land där användaren har sin hemvist vilken lag som är tillämplig. Om användaren är en konsument med hemvist i Schweiz gäller den schweiziska lagen, förutsatt att kraven enligt 120 para. 1 a-c IPRG är uppfyllda. Om köparen är en konsument med hemvist i Norge gäller den norska konsumentköplagen, förutsatt att kraven enligt § 1 i den norska konsumentlagstiftningen är uppfyllda.
 3. Om du är en entreprenör, en offentlig myndighet eller en särskild offentligrättslig fond, ska jurisdiktionen för eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med avtal mellan dig och oss vara Berlin.